Ondersteuning gemeentelijke herindeling
Gemeente Winsum
2018

Per 1 januari 2019 vond in Noordwest-Groningen een grootschalige gemeentelijke herindeling plaats. Hier waren acht gemeenten bij betrokken. Een van deze gemeenten, de gemeente Winsum, bevond zich daarbij in een bijzondere positie. Deze gemeente werd namelijk opgesplitst. Het noordelijke deel van de gemeente Winsum werd met de gemeenten Bedum, Eemsmond en De Marne samengevoegd tot de nieuwe gemeente Het Hogeland. Het zuidelijke deel ging samen met de gemeenten Zuidhorn, Leek, Marum en Grootegast op in de nieuwe gemeente Westerkwartier.

Voor de gemeente Winsum betekende dit een uitdaging: het opsplitsen van alle data en deze verstrekken aan de nieuwe gemeenten. Ik werd ingehuurd voor het onderdeel ‘openbare ruimte’. Mijn opdracht was om alle data met betrekking tot de openbare ruimte te verzamelen, te analyseren, op te splitsen naar de beide nieuwe gemeenten en aan hen aan te leveren – indien mogelijk geconverteerd naar de verschillende beheersystemen van deze gemeenten.

Data met betrekking tot ‘openbare ruimte’ was in dit geval een ruim begrip. Er was een lijst van vele tientallen onderwerpen, variërend van ‘grote’ thema’s zoals wegen, riolering, openbaar groen, civiele kunstwerken en begraafplaatsen tot ‘kleine’ thema’s zoals bankjes, afvalbakken, verkeersboden, abri’s en bewegwijzering.