Kaderstellende nota openbare verlichting
Gemeente Reeuwijk
2008

Medio 2008 kreeg ik een telefoontje van een gemeenteraadslid van de gemeente Reeuwijk. De gemeenteraad had een Beleidsnota Openbare Verlichting ontvangen van het college waarin men zich niet kon vinden. Men wilde het college duidelijke kaders meegeven voor de beleidsnota voor openbare verlichting, en zocht iemand die een dergelijke kadernota op zou kunnen stellen. Daarbij kwam men bij mij uit.

Samen met een raadslid en een beleidsmedewerker van de gemeente Reeuwijk heb ik een nota opgesteld, getiteld “Groen licht voor het groene hart”. In deze nota zijn de beleidskaders van de gemeenteraad geformuleerd aan de hand van zeven thema’s:

  • Veilige verlichting
  • Sfeervolle verlichting
  • Energiezuinige verlichting
  • Milieuvriendelijke verlichting
  • Lichtvervuiling en lichthinder
  • Betaalbare verlichting
  • Particuliere verlichting

De belangrijkste afwijkingen in deze kadernota ten opzichte van het in opdracht van het college opgestelde beleidsplan: loslaten van de NPR-norm als ‘wet’, ‘nee, tenzij…’-beleid buiten de bebouwde kom, uitvoeren van stabiliteitsmetingen als basis voor vervangingsbeslissingen, geen verlichting of habitatvriendelijke verlichting in natuurgebieden zoals het plassengebied en om-en-om uitschakelen van lichtmasten in de nachtelijke uren.

Ook was er uitgebreid aandacht voor een aantal bijzondere situaties in de gemeente Reeuwijk, zoals de aanwezigheid van bovengrondse kabelnetten, de natuurwaarden in het plassengebied en enkele specifieke knelpunten.