Projectondersteuning

Heeft u projectondersteuning nodig?

Een projectondersteuner, assistent-projectleider of PMO-er nodig? Dan bent u bij mij aan het juiste adres. Mijn pro-actieve instelling, stressbestendigheid, zelfstandigheid, analytisch vermogen en goede schriftelijke vaardigheden maken mij zeer geschikt voor een dergelijke rol. Vanuit mijn achtergrond met Bedrijfskunde, Civiele Techniek en Informatica voel ik mij thuis in vele verschillende soorten projecten. Onlangs heb ik de module “Projectmanagement” aan de Open Universiteit afgerond. Ik ben zeer vertrouwd met MS Project en diverse Office-pakketten.

Projecten

Projectondersteuner voorbereiding gemeentelijke herindeling; gemeente Winsum

2018

De gemeente Winsum is per 1 januari 2019 opgesplitst en opgegaan in de herindelingsgemeenten Het Hogeland en Westerkwartier. Mijn werkzaamheden: verzamelen, analyseren en opsplitsen van alle relevante data m.b.t. het beheer van de openbare ruimte, en deze overdragen aan de beide nieuwe gemeenten.

Projectmedewerker Tennet-projecten; gemeente De Wolden

2010-2011

Project betrof een viertal landschapsontwikkelingsprojecten met Tennet-subsidie. Mijn werkzaamheden: opstellen projectplannen en begrotingen, opstellen subsidieaanvraag Tennet, periodieke voortgangsrapportages Tennet, projectadministratie, communicatie, opstellen teksten voor promotiemateriaal (bijv. infoborden), organiseren van feestelijke opening.

Projectmedewerker reconstructie winkelcentrum; gemeente Grootegast

2004-2005

Project voor reconstructie van het (winkel)centrum van Grootegast, bouw van MFC met daarin openbare voorzieningen, winkels en appartementen, herlocatie van bestaande bedrijven naar het centrum, reconstructie openbare ruimte winkelgebied, reconstructie park inclusief bouw van een seniorencomplex in het park. Mijn werkzaamheden: projectadministratie, correspondentie, notuleren van vergaderingen, bewaken voortgang actiepunten, contractbeheer, agendabeheer, ondersteunen projectleider.

Projectmedewerker sanering ongerioleerd buitengebied; gemeente Leek e.a.

2003-2004

Project voor het saneren van circa 500 ongerioleerde panden in het buitengebied van de gemeenten Leek, Zuidhorn, Grootegast en Marum. Een deel van de panden werd aangesloten op het riool en een deel werd voorzien van een IBA. Mijn werkzaamheden: projectadministratie, correspondentie, beheer website, schrijven van nieuwsbrieven, telefonische helpdesk, organiseren van informatieavonden, opstellen van voortgangsrapportages voor de deelnemende gemeenten, notuleren van vergaderingen, bewaken voortgang actiepunten.

Projectmedewerker explosievenopsporing bij baggerwerkzaamheden Van Starkenborgkanaal; gemeente Grootegast

2003

Het Van Starkenborgkanaal werd door de provincie Groningen opgewaardeerd naar een hogere vaarklasse. Hiervoor moest het kanaal verbreed en verdiept worden. Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden ontstond het vermoeden dat er een blindganger uit WOII zou liggen in een perceel wat ten behoeve van de verbreding van het kanaal ontgraven zou worden of op de bodem van het kanaal. Mijn werkzaamheden: advisering college van b&w, selectie onderzoeksmethode en aannemer, co├Ârdinatie en afstemming met diverse partijen, toezicht op uitvoering van de werkzaamheden, overleg met het Ministerie van BZK over een bijdrage in het kader van Bijdragebesluit Kosten Ruiming Explosieven Tweede Wereldoorlog en het voeren van de projectadministratie.

Referenties

Voor mij als projectleider was Anita een prettige medewerker om mee samen te werken. Ze is iemand die het werk zelf ziet, goed overzicht houdt over het gehele project en weinig aansturing nodig heeft. Ze werkt zeer gestructureerd. Als projectmedewerker is zij iemand die een projectleider veel werk uit handen kan nemen.

Projectleider van het project “reconstructie winkelcentrum” bij gemeente Grootegast

Anita heeft deze projecten naar volle tevredenheid uitgevoerd. Hierbij heeft zij steeds laten zien dat zij beschikt over een zeer goed analytisch vermogen, zowel met betrekking tot datamanagement als in algemene zin. Zij doorziet snel mogelijke toekomstige knelpunten en gaat hier proactief mee om. Daarnaast is zij een prettige collega in de omgang.

Opdrachtgever voor diverse projecten bij gemeente Leeuwarden

She was charged with upgrading the administrative handling of the technical logistic processes, She showed a strong analytical talent and came with interesting proposals for improvement. Anita has an open mind for complex issues. She is a very hard-working teamplayer and always has a focus on realizing the targets of a project.

Stagebegeleider bij EDON (thans Enexis)

Anita is een zeer betrouwbare vrouw met een gedegen kennis van zaken. Ze is to the point en communiceert op een open en vriendelijke wijze. Ze weet zaken tot een goed eind te brengen!

Raadslid bij gemeente Boarnsterhim