Nieuws

2019

Twee nieuwe uitdagingen

19-03-2019

Na een paar maanden focus op mijn studie (module Bodem en Water bij de Open Universiteit afgerond) begin ik aan twee leuke, nieuwe uitdagingen. Vorige week ben ik voor 20 uren per week begonnen als projectleider bij de nieuwe gemeente Het Hogeland, waar ik mij bezig mag houden met een aantal boeiende infrastructurele projecten. Daarnaast ga ik vanaf 1 april voor 16 uren per week aan de slag als beleidsadviseur water en riolering bij de gemeente Aa en Hunze. Twee zeer uiteenlopende opdrachten, ik heb er erg veel zin in.

2018

Geographical Information Systems Open Universiteit

21-12-2018

Een leuk cadeautje zo vlak voor de kerstdagen: vandaag ontving ik het certificaat voor de module “Geographical Information Systems (GIS)” van de Open Universiteit.

Ondersteuning gemeente Winsum

01-09-2018

Tot 31 december 2018 werk ik als projectondersteuner bij de gemeente Winsum. De gemeente Winsum houdt per 1 januari 2019 op te bestaan en gaat dan op in de nieuwe herindelingsgemeenten Het Hogeland en Westerkwartier. Mijn werkzaamheden zullen met name bestaan uit het uitzoeken, verzamelen en overdragen van alle beheerdata over de openbare ruimte aan de nieuwe gemeenten, en het ondersteunen van de afdelingsmanager.

Certified ScrumMaster

14-06-2018

Vanaf vandaag ben ik Certified ScrumMaster.

Projectmanagement Open Universiteit

30-04-2018

Ik heb de module “Projectmanagement” bij de Open Universiteit met goed gevolg afgerond en ben erg blij met mijn eindcijfer: 8,3. Het examenproject betrof het opstellen van een projectplan voor de koppeling tussen de BGT en het beheersysteem GBI bij de gemeente Leeuwarden.

ISO 55001 (assetmanagement)

11-04-2018

Assetmanagement wordt steeds belangrijker binnen overheden. Het leek mij daarom nuttig om hier enige achtergrondkennis over te hebben. Vandaag heb ik de introductiecursus NEN 55001 bij NEN Trainingen met goed gevolg afgerond.

Nieuw project: verbetering beheersysteem GBI bij gemeente Leeuwarden

01-01-2018

Vanaf volgende week begin ik aan een leuke nieuwe opdracht: projectleider voor de verbetering van het beheersysteem GBI bij de gemeente Leeuwarden. De gemeente Leeuwarden gebruikt GBI voor verschillende disciplines, o.a. wegen, openbaar groen, riolering en verkeersborden. GBI wordt nu uitgebreid met drie nieuwe maatwerkmodules: flora en fauna, bosbeheer en ondergrondse boomconstructies (groeiplaatsverbetering). Daarnaast worden enkele bestaande modules van GBI uitgebreid en verbeterd.

2016

Beleidsplan gemeentelijk materieel De Fryske Marren

09-02-2016

Het was een bijzonder leuk project: het opstellen van een beleidsplan voor het gemeentelijk materieel voor de gemeente De Fryske Marren. Vandaag heb ik het beleidsplan opgeleverd.

2014

Sportvliegen

01-06-2014

In het voorjaarsnummer van Wavin Info stond een leuk artikel over mij en mijn passie: sportvliegen. Voor dit nummer – dat geheel gewijd was aan het thema Lucht – interviewde Wavin mij over sportvliegen en over mijn werkzaamheden als freelancer. Het resultaat kunt u hieronder lezen.

2009

Beheerplannen gemeente Boarnsterhim opgeleverd

13-05-2009

Het opstellen van vijftien beheerplannen in een periode van vijf maanden is een uitdagende klus. Samen met de enthousiaste collega’s van de gemeenten Boarnsterhim en Leeuwarden heb ik deze klus tot een goed einde gebracht. Begin mei zijn de vijftien beheerplannen opgeleverd aan de gemeente Boarnsterhim. Inmiddels zijn ze vastgesteld door de gemeenteraad.

Gemeenteraad Reeuwijk positief over Kadernota Openbare Verlichting

04-03-2009

Een opdracht van een College van b&w is heel gebruikelijk, maar een opdracht van een gemeenteraad komt niet vaak voor. Een uitzondering was de gemeenteraad van Reeuwijk, die mij in oktober 2008 vroeg om de beleidskaders voor openbare verlichting in een beleidsnota vast te leggen. Dit omdat de gemeenteraad zich niet kon vinden in het door het college opgestelde Beleidsplan Openbare Verlichting. Het resultaat is de beleidsnota “Groen licht voor het groene hart”. Eind 2008 is deze nota opgeleverd en positief ontvangen door de gemeenteraad.

2008

Provinciale vaarwegennota provincie Groningen

01-07-2008

De provincie Groningen heeft mij gevraagd een provinciale vaarwegennota op te stellen. Deze zal begin 2009 gereed zijn.

2007

Verhuizing

28-06-2007

Mijn kantoor verhuist met ingang van 1 juli 2007 naar een nieuw bedrijfspand op het bedrijventerrein Messchenveld in Assen. Mijn postbusadres en telefoonnummer blijven ongewijzigd.