Begin 2019 ben ik begonnen bij de nieuwe gemeente Het Hogeland als projectleider voor een aantal civiele projecten. Een van die projecten is de aanleg van een rondweg aan de noordzijde van het dorp Winsum. Waar de rondweg de spoorlijn Groningen-Eemshaven kruist zal een spoortunnel aangelegd worden. Aan de westzijde sluit de nieuwe rondweg middels een verkeersplein aan op de provinciale weg N361.

De voorbereidingen voor dit project zijn eind 2016 gestart met het sluiten van een bestuursovereenkomst tussen de provincie Groningen en de toenmalige gemeente Winsum. Begin 2019 heb ik het project overgenomen van de toenmalige projectleider. Op dat moment had de gemeenteraad reeds een trac├ębesluit genomen en bevond het project zich in de bestemmingsplanfase. Op dit moment is het bestemmingsplan vastgesteld door de raad en wordt hard gewerkt aan de voorbereiding voor de uitvoering. Medio 2023 zal het project afgerond zijn.