Beleidsadviseur

Login:

Wachtwoord:

Ik heb in de afgelopen 20 jaar ruime ervaring opgedaan als beleidsmedewerker, met name bij gemeenten. Ik doe dat voor alle onderwerpen die een relatie hebben met openbare werken, milieu of ruimtelijke ordening. Zo heb ik de afgelopen jaren onder andere beleid opgesteld voor openbare verlichting, begraafplaatsen, riolering, water, klimaat, vaarwegen en gemeentelijk materieel.

 

Hieronder enkele referentieprojecten als beleidsadviseur:

2015-2016: Beleidsnota gemeentelijk materieel (gemeente De Fryske Marren)

2013: Gezamenlijk Verbreed GRP voor 2 gemeenten (gemeenten Dondergadeel en Dantumadiel)

2011: Beleidsnota begraafplaatsen (gemeente Boarnsterhim)

2010: Beleidsplan openbare verlichting (gemeente Grootegast)

2008-2009: Beleid speeltuinen en kinderboerderijen (gemeente Hoogeveen)

2008-2009: Beleidsnota natte infrastructuur (provincie Groningen)

2008: Kaderstellende nota openbare verlichting (gemeenteraad gemeente Reeuwijk)

2007-2008: Klimaatbeleid (gemeente Zuidhorn)

2007: GRP (gemeente Zuidhorn)

 

 

 

© Avviato Advies 2008